Kinderopvang Koek en Ei staat voor kleinschalige opvang, waar wij een huiselijke sfeer creëren.
De kinderen kunnen zich hier in alle veiligheid ontwikkelen. Wij zien de kinderen als plant, die uit eigen kracht kan groeien en tot bloei en vruchtvorming kan komen, mits er mensen zijn die de plant goed verzorgen en de juiste voorwaarden scheppen voor zijn ontwikkeling.
Als de opvoeder niet vormend maar voorwaarden scheppend actief wil zijn is de vrijheid van het kind gewaarborgd.
Het kind kan daardoor talenten tot ontplooiing brengen die de volwassene zelf misschien niet heeft.
Wij scheppen de goede omstandigheden om de nabootsingsdrang, de eigen fantasie, het eigen tempo en de eigen wijze van ontwikkeling van het kind te respecteren.