Wanneer kinderen een aantal dagen per week in een kinderdagverblijf doorbrengen, gaat de leidster deel uit maken van hun leven en van dat van hun ouders.
Wanneer het de volwassenen lukt om een open en eerlijke band met elkaar aan te gaan en tot een goede uitwisseling met elkaar te komen kan het kind ervaren dat de kring om hem heen gesloten is.
Voor zo’n relatie is wederzijds respect en gelijkwaardigheid onontbeerlijk, evenals de bereidheid dingen met elkaar te delen.
Bij kinderopvang Koek en Ei vinden wij deze relatie van groot belang.
Wij zullen dan ook voordat Uw kindje bij ons komt een kennismakingsgesprek houden, waarbij ouder en leidster elkaar beter kunnen leren kennen.